vineri, 13 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5111 ha
Intravilan: 528 ha
Extravilan: 4583 ha
Populatie: 2147
Gospodarii: 1078
Nr. locuinte: 847
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Subcetate, Câlnaci, Filpea, Duda
Activitati specifice zonei:
Agricultură de subzistanţă
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Prelucrarea primară a lemnului
Comerţ
Obiective turistice:
Biserica ortodoxă "Sf. Dumitru", ctitorită în 1902, biserică din piatră în stil gotic
Biserica ortodoxă "Sfânta Treime", din lemn, construită în satul Filpea în 1997
Capela greco-catolică "Sf. Petru", din lemn, construită în 1993
Monumentele eroilor din cimitir: primul ridicat în 1930, pentru cinstea celor 119 eroi morţi în Primul Război Mondial, al doilea ridicat în 1970 în memoria celor 53 de eroi morţi în al doilea Război Mondial şi al treilea, ridicat în 1900 în memoria eroului Cotfas Marinel-Canstantin, mort în 1989
Poarta de intrare în cimitir din 1783
Căminul Cultural construit în 1952, cu sală de festivităţi şi cu bibliotecă comunală
Sala-muzeu inaugurată în 2002 la Grupul Şcolar "Miron Cristea" din localitate gsimcsubcetate@yahoo.com (iconostasul de 100 de ani, icoane pictate pe lemn, obiecte de port popular şi artă populară, obiecte care ţin de meşteşuguri tradiţionale, etc.) - www.gsimc.ro
Punctul muzeal amenajat de prof. Doina Dobreanu ilustrând arta broderiei populare de pe iile româneşti şi de pe obiectele de ornamentaţie a locuinţei ţărăneşti
Poiana cu lalele pestriţe
Evenimente locale:
Au devenit tardiţionale: Târgul de primăvară (15 martie), Târgul de toamnă (1 septembrie), târgul săptămânal de joi, stabilite în anul 1935, la inaugurarea amplasamentului destinat târgului
Ziua localităţii, la 26 octombrie (Sf. Dumitru)
Zilele şcolii, ultima săptămână din luna mai
Festivalul de folclor pentru copii şi tineri, din luna iunie, ajuns la ediţia a XII-a
Expoziţia permanentă de fotografii vechi din holul liceului ilustrând "Momente din istoria şcolilor din Subcetate"
Derularea în 2007 a proiectului iniţiat de Asociaţia de tineret Ecoul din Subcetate cu tema "Tabără de culegere de tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri populare din zona Topliţa" (ecoulsubcetate@yahoo.com)
Facilitati oferite investitorilor:
Posibilităţi de dezvoltare a turismului local
Terenuri disponibile pentru agroturism
Forţă de muncă
Colaborare cu autorităţile locale
Utilităţi: energie electrică, poştă, telefonie fixă şi mobilă, internet, cablu TV
CEC
Cooperativa de credit "Floare la colţ"
Gară CFR
Acces la DJ 153 D
Distanţă de 15 km faţă de municipiul Topliţa
Liceu - curs de zi, seral şi frecvenţă redusă
Şcoală de arte şi meserii
Proiecte de investitii:
Realizarea sistemului de încălzire centrală, apă curentă şi izolare termică în clădirea Grupului Şcolar
Reabilitarea căminului cultural
Reabilitarea drumurilor comunale
Sistem de canalizare, staţie de epurare a apelor uzte, introducerea apei potabile